bedre samtaler

Enkelt · Kort · Godt

Dette kursus er for dig, der søger en enkel og effektiv interventionsmulighed i hverdagen.

Interventioner, hvor du på kort tid kan hjælpe dine kunder, ledere og medarbejdere med at sætte klare mål, finde løsninger og afdække de kompetencer, som kan bane vejen mod målene.

Du lærer, hvordan du tager udgangspunkt i eksisterende ressourcer og understøtter mest mulig selvorganisering og dermed ansvar for egen handling hos den enkelte. Du lærer at skabe fokus på den udvikling og forandring, som klienten ønsker sig og at støtte den forandringsproces, der følger med. En del af det handler også om dit unikke samarbejde med klienten i selve samtalen, og hvordan det tager sig ud.

LØSNINGSFOKUSEREDE SAMTALER

ENKELT – KORT – GODT

Stigende krav til performance i arbejdslivet skaber tilsvarende behov for, at du som leder, rådgiver, coach, teamleder eller HR-specialist kan understøtte og hjælpe videre på en enkel og hurtig måde. Dette kan for eksempel være i situationer, hvor det gælder om at træffe beslutninger, håndtere en forandring eller løsne op for anspændte forhold.

Du er leder…

…og har brug for flere effektive handlemuligheder i din hverdag, både over for dine medarbejdere, men også over for dine leder-kollegaer. Du har ofte ikke meget tid, derfor er det altid vigtigt at kunne stille de rigtige spørgsmål i øjeblikket.

Du er coach…

…og ønsker at udvide din faglige horisont og værktøjskasse. Bliv inspireret, og få nye coachingredskaber med hjem som nemt kan indbygges i din egen praksis.

Du er konsulent, projekt- eller teamleder…

…og ligesom den erfarne coach og lederen ønsker du ny inspiration og praktiske redskaber, som kan integreres i din egen praksis med det samme. Redskaber, som også gør dig i stand til at agere hurtigt, og på samme tid udnytter det, som allerede virker kombineret med nye idéer.

Hvorfor Løft?

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) er kendetegnet ved sin anerkendende måde at skabe et konstruktivt og fremadrettet refleksionsrum på – og dette endda på kort tid. 

At fokusere på løsninger og at gøre mere af det, der allerede virker, er for både enkeltpersoner og teams ofte en hurtigere og mere effektiv tilgang end at analysere problemer og årsagerne til dem.

Program

Samtaleforløbet
Solutionsurfers 5 faser i den løsningsfokuserede samtale.

Samtalen
Afklaring af mål, tegn på udvikling, opfølgning på samtalen.

Fra problem til løsning
Hvordan understøtter, og øger man ledere og medarbejderes evner til at arbejde anerkendende og tænke i løsninger?

LØFT som ledelsesværktøj
Hvordan kan ledere og konsulenter støtte og iværksætte positive forandringer i hverdagen?

At være støttende, nærværende og stille kraftfulde spørgsmål
Hvordan forenes ICF’s coaching kernekompetencer med den løsningsfokuserede tilgang?

Teoretisk overblik
Hvordan adskiller LØFT sig fra andre professionelle samtaler?

Praktisk

Pris: 3.800 kr. + moms

ONLINE KURSUS 2022

Kurset består af 4 moduler á 3,5 timer fordelt over 1 måned. Undervisningen foregår live, der er ingen video optagede lektioner, du skal se igennem. Der vil dog være samtale opgaver i mellem hvert modul.

Modul 1: 3. marts, kl. 9:00-12:30

Modul 2: 10. marts, kl. 9:00-12:30

Modul 3: 16. marts, kl. 9:00-12:30

Modul 4: 24. marts, kl. 9:00-12:30

Her får du muligheden for at omsætte det lærte bid for bid da, med en uge i mellem hvert modul.

For alle kurser gælder, at du får ’60 min. efterfølgende personlig coaching med fokus på omsætning af det du har lært.

 

Prisen dækker:

  • Kursusmaterialer
  • Understøttende coachingkort til at bruge med det samme
  • 1 times opfølgende individuel mentorcoaching som understøtter dig i, at omsætte det lærte til praksis

Timer

14 ACSTH (ICF’s Approved Coaching Specific Training Hours). Du får efterfølgende dokumentation på de 14 ACSTH timer som du kan bruge i din videre uddannelse i ICF regi, eller til fornyelse af din certificering.

din underviser

Jesper H Christiansen

ICF Professional Certified Coach, mentorcoach, supervisor og underviser

Jesper er ansvarlig for Solutionsurfers Danmark og er uddannet Kaospilot, systemisk konsulent og løsningsfokuseret coach.

Han er desuden ICF Assessor og har siden 1997 arbejdet for offentlige og private virksomheder med speciale i teamudvikling og forandringsprocesser.