(mere) Lethed i ledelse

Lethed i ledelse er et kursus for ledere, teamledere og HR-folk som har brug for enkle og effektive redskaber i hverdagen, der kan sikre fokus på styrker, mål og fremskridt.

I Lethed i ledelse trænes du i at skabe fokus på, hvad en person eller et team gør godt, og bruge det som en grundlæggende platform til at se på mål og fremadrettede handlinger.

I modsætning til det traditionelle fokus på problemer og årsager, lærer du i denne workshop hvordan det at stille enkle, handlingsorienterede spørgsmål, kan åbne op for mange kreative løsninger hos både den enkelte medarbejder og i et team.

Lethed i ledelse giver dig en effektiv metode til at skabe plads til, at medarbejdere og teams kan udfolde deres ekspertiser og skabe langtidsholdbare løsninger.

Bestil en smagsprøve

Mange ledere oplever udfordringer som:

 • Alt for lidt tid
 • Ressourcekrævende evalueringer af fejl og mangler
 • Stærkt dagligt fokus på, hvad der ikke virker
 • Utilstrækkelig engagement og motivation
 • Uenigheder og konflikter i hverdagen
 • For få synlige fremskridt
 • Dårligt udnyttede ressourcer
 • Meget lidt eller slet ingen selvorganisering

Mange ledere ønsker:

 • Effektive interventioner i hverdagen
 • Metode til håndtering af udfordrende (projekt)situationer
 • Spørgsmål som åbner op for stærke løsninger
 • Hurtigt afdække og tydeliggøre ressourcer blandt medarbejdere og i teams
 • Enkle opfølgningsmetoder omkring mål og fremskridt
 • Understøtte selvorganisering blandt medarbejdere og i teams
 • At kunne understøtte medarbejdere og ledere i store og små konflikter
Spørg efter datoer

Ekspertrollen vs den coachende tilgang

En grundlæggende udfordring for en leder er at kunne veksle mellem det undersøgende og nysgerrige på den ene side, og det bestemmende og vejledende på den anden side.

Det kan som leder være svært, i en travl hverdag, at have en tilstrækkelig føling med medarbejdere og teams til at vide, hvornår det er på sin plads at være åben og nysgerrig, og hvornår der skal træffes beslutninger. Ofte sker det, at en medarbejder kommer til lederen med en forventning om at “fikse” et problem her og nu. Eller fortælle nøjagtig hvordan en sag eller opgave skal løses, velvidende at der er flere løsninger en blot én.

I Lethed i ledelse ser vi nærmere på udfordringen i at skifte mellem ekspertrollen og det at være åben og ikke-vurderende. Hvilke greb kan du bruge og hvornår? Hvilke situationer er specielt vanskelige og hvad er løsningerne der?

 

Program

Formiddag

 • Velkommen / program
 • Mål for dagen
 • Hverdagens interaktioner i et ledelsesperspektiv
 • De fire løsningsfokuserede ledelses kompetencer
 • Udfordringer i ledelse

Eftermiddag

 • Det attraktive ved forandringer
 • ”Sig det du gør, gør det du siger”
 • Første små skridt som leder til næste små skridt
 • At give og tage ansvar
 • Letheden i ledelse

 

Udbytte af kurset

 • Du får en grundlæggende indføring i principperne i den løsningsfokuserede tilgang og sprogmodel.
 • Du lærer at føre korte, effektive samtaler, som tager udgangspunkt i hvad der allerede virker og åbner for deltaljerede beskrivelser af løsninger.
 • Du får værktøjer til, på kort tid, at håndtere og skabe fremskridt i svære situationer.
 • Alle øvelser på kurset har fokus på din situation, og hvordan du kan gøre dine samtaler i hverdagen endnu mere effektive.
 • Der vil være et efterfølgende 1½ times online møde som opfølgning på implementeringen af det lærte i hverdagen. Dato aftales på kursusdagen.

 

 

Som inspiration kan du læse artiklen: Ledelse i nuet – coaching som mikrointervention.

 

Hvem?

Kurset er et samarbejde mellem Nete Guldbrandsen fra små og STORE og Solutionsurfers Danmark.

 

Kurset dokumenteres som ACSTH – Approved Coach Specific Training Hours: 7

Køb en 1-1½ times smagsprøve på Lethed i ledelse og døm selv.

 • Ubegrænset antal deltagere
 • Kun i Storkøbenhavn
 • 1.500  kr. m. moms