Procesfacilitering

Facilitering af processer i teams og store grupper – med den løsningsfokuseret tilgang

Her er endelig en workshop hvor du lærer, hvordan du med fordel kan bruge den løsningsfokuserede tilgang i teams og arbejdsgrupper.

Det er en tilgang som er særligt velegnet til gruppeprocesser som eksempelvis facilitering af møder, ledelse af workshops, projektopstart, teamcoaching og konferencer, fordi den:

 • Tager udgangspunkt i deltagernes egne ressourcer og gør dem i stand til at handle selvstændigt i mange forskellige situationer
 • Afdækker det, som allerede virker, og gør dig i stand til at udnytte de fremaddrivende kræfter i en gruppe i stedet for at trække hele læsset selv.
 • Fokuserer på teamets eller konferencens mål: “Snak om løsninger skaber løsninger”.
 • Identificerer de små ønskede forskelle, så deltagerne både individuelt og samlet bevæger sig i den ønskede retning.

I denne workshop vil du:

 • Lære en effektiv og bred anvendelig metode til forskellige gruppeprocesser.
 • Udbygge dit repertoire til metoder og idéer “á la minute” til situationer med forskellige typer af grupper.
 • Opdage metoder til at skabe og understøtte en konstruktiv arbejdsstemning.
 • Videreudvikle din egen ledelsesstil, både når du skal lede en gruppe i hverdagssituationer og ved uforudsete hændelser.

 

Hvem bør deltage?

Denne workshop vil støtte dig i din rolle som leder, HR-specialist, facilitator, coach eller rådgiver, når du skal udforme aktiviteter, der:

 • Styrker tilliden og samarbejdet i grupper.
 • Anvender og bygger på alles ressourcer.
 • Skaber vedvarende løsninger, der er tilpasset det enkelte team.
 • Er effektive og resultatorienterede.
 • Er sjove og skaber engagement.

 

Form

Undervisningen vil være tilrettelagt med praktiske øvelser og refleksioner, der er tilpasset dit arbejdsområde.

Praktisk

Workshoppen afvikles som 1 dags workshop + opfølgende 1½ times webinar.

Skal bestilles.