Ledelse & teamarbejde

– med den løsningsfokuserede tilgang

Fra fokus på problemer til fokus på løsninger i hverdagens team interaktioner

Tilmeld dig her

Fysisk og online

Der vil være en bred vifte af eksempler på, hvordan du kan støtte teams ved hjælp af forskellige formater til at nå deres mål.

Der vil også være praktiske eksempler på, hvordan du og dit team kan håndtere udfordringer konstruktivt og anerkendende, selv i pressede situationer.

Du bygger videre på din egne erfaringer og udvikler dine kompetencer som teamleder ved at bringe din egen case i spil. Vi vil sammen reflektere og lærer af hinanden.

 

Lær af aktuelle cases

Aktuelle cases

At arbejde løsningsfokuseret med teams betyder at fokuserer på udvikling af nyttige beskrivelser af løsninger og praktiske muligheder for det daglige arbejde.

Ved at koncentrere sig om teammedlemmernes færdigheder og kompetencer – fremfor fejl og mangler – vil ethvert fremskridt blive bygget på deres styrker og ressourcer.

Løsningsfokuseret interaktioner med – og i – teams giver en hurtig, effektiv og langtidsholdbar måde at optimere relationer, nå mål og synliggøre fremskridt.

Som mentor coaching…

På samme måde som i en mentor‐coaching vil du reflektere over kvaliteten af dine interaktioner. Det sker gennem en coachs kernekompetencer som defineret af International Coach Federation. Dette udvikler dine færdigheder til at samarbejde med et team i en konstant bevægende proces.

 

Som supervision…

Som i supervision vil du tilpasse dit formål, som leder til de handlinger, du tager i dit arbejde med teams. Du vil studere, hvordan din brug af sprog og dit design af processen understøtter dine mål i dit arbejde.

 

Analyser et stykke arbejde…

 Ved at analyserer et stykke teamarbejde og holde det op mod den løsningsfokuserede tankegang, vil du reflektere over dine måder at handle på inden for dette paradigme. Evidens viser, at når vi bruger denne tilgang, er vi mindre tilbøjelige til at forstyrre teams i deres selvorganisering omkring mål og håb – eller i det mindste forstyrre dem på en nyttig måde.

Samtidig bygger vi relationer, som i højere grad kan være anerkendende. 

 

Datoer

2024

Mail og spørg efter aktuelle datoer eller muligheder for internt kursus

Vær opmærksom på, at der vil være lidt forberedelse, før kurset starter og refleksionsarbejde i mellem hvert modul.

Som internt kursus i organisationen

At være sammen med ledere fra andre organisationer har sine klare fordele, men nogle gange er det også godt kun at fokusere på den interne ledergruppe. I en afdeling eller på tværs i organisationen.

De to ovenstående kurser – online og fysisk retreat + online – er formater, som vi også tilbyder internt i organisationen.

Pris

Online: 3.700,00 + moms (4.625,00)

Online + retreat: 4.000 + moms (5.000,00)

 

Undervisere

Nete Guldbrandsen

Master Solution Focused Practitioner, Brief Coach, hesteguidet terapeut

Nete er grundlægger af små&STORE og har en master fra Dansk Løsningsfokuseret Institut, samt en coaching uddannelse fra Solutionsurfers Danmark.

Nete faciliterer supervision i dansk erhvervsliv og underviser på professionshøjskolen Absalon. Derudover faciliterer hun familiearbejde for flere kommuner.

Dit online kursus løsningsbaseret coaching ledes af Jesper H Christiansen

Jesper H Christiansen - kursusleder

ICF Professional Certified Coach, mentorcoach, supervisor og underviser

Jesper er ansvarlig for Solutionsurfers Danmark og er uddannet Kaospilot, systemisk konsulent og løsningsfokuseret coach og teamcoach.

Han er desuden ICF Assessor og har siden 1997 arbejdet for offentlige og private virksomheder med speciale i teamudvikling og forandringsprocesser.