Om løft

Den løsningsfokuserede tilgang
Kontakt os

Snak om problemer skaber problemer.
Snak om løsninger skaber løsninger.
– Steve De Shazer

I den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) er fokus på en person, et team eller en organisations muligheder, ressourcer, ønsker og mål, samt deres evner til at udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod målene.

Antagelsen er, at personen, teamet eller organisationen allerede på forhånd besidder afgørende elementer af løsningstiltag, som vil kunne være vigtige at undersøge og udvikle.

Det handler altså ikke om at tilføre nyt – andet end der hvor det selv ønskes – men om at styrke og bygge videre på det der allerede virker og fungere godt.

LØSNINGSFOKUSEREDE SAMTALER

ENKELT – KORT – GODT

Tag altid udgangspunktet i en persons ressourcer.
– Insoo Kim Berg

Adskillige principper kendetegner tilgangen, herunder enkelhed, samarbejde og vægt på styrker, ressourcer og evner hos organisationen og dens medlemmer.
Fokus ligger på interaktionen mellem individer og teams og hjælper individer til at tage ansvar for de forandringer, som ønskes.
Muligheder udforskes i fortid, nutid og fremtid. Undtagelser og selv små forandringer bruges til at nå et ønsket mål.
Hver sag ses som forskellig, og ekspertise til at opnå løsninger findes hos den person eller det team, der ønsker at forandre ellerforbedre. 

 

Tilgangen indebærer et markant paradigmeskift hen imod løsningsskabende interventioner – heraf navnet: Den løsningsfokuseret tilgang (LØFT).

Denne slags samtaler lægger vægt på vigtigheden af at se hver enkelt klient som ekspert i at finde sine egne løsninger. Det bringer klientens ressourcer og styrker frem i lyset og bygger på disse.

Løsningsfokuseret coaching og samtale fokuserer på at henlede klientens opmærksomhed på de situationer og handlinger der allerede fungerer som vedkommende ønsker det. Det hjælper klienten til at identificere hvad der får disse situationer til at fungere, og herefter at gøre mere af det samme.

Løsningsfokuseret coaching udforsker, hvordan klienter ønsker deres liv anderledes, og hvordan de vil bemærke de næste skridt på vejen mod målene. Tilgangen hjælper til at kunne bygge på små, konkrete og opnåelige succeser.

Løsningsfokuseret coaching hos Solutionsurfers tæller som træningstimer
Løsningsfokuseret coaching hos Solutionsurfers tæller som træningstimer