Om LØFT

I den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) er fokus på en person, et team eller en organisations muligheder, ressourcer, ønsker og mål, samt deres evner til at udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod målene.

Antagelsen er, at personen, teamet eller organisationen allerede på forhånd besidder afgørende elementer af løsningstiltag, som vil kunne være vigtige at undersøge og udvikle.

Det handler altså ikke om at tilføre nyt – andet end der hvor det selv ønskes – men om at styrke og bygge videre på det der allerede virker og fungere godt.

Hvad er løsningsfokuseret coaching og samtale?

Løsningsfokuseret coaching og samtale er kendetegnet ved at være kortvarig og effektiv.

Denne type coaching hjælper klienten med at få redt trådene ud og komme tilbage på sporet med færre samtaler.

Løsningsfokuseret coaching og samtale har lige så høje succesrater som andre tilgange til coaching, på trods af de markant færre samtaler. I en løsningsfokuseret coachingsamtale anvendes der en meget udførlig værktøjskasse af coachingredskaber og antagelser.

Disse værktøjer og antagelser er resultatet af over 25 års praktisk erfaring med hvordan der bedst skabes hurtige og vedvarende forandringer. Tilgangen indebærer et markant paradigmeskift hen imod løsningsskabende interventioner – heraf navnet løsningsfokuseret coaching og samtale.

Denne slags samtaler lægger vægt på vigtigheden af at se hver enkelt klient som ekspert i at finde sine egne løsninger. Det bringer klientens ressourcer og styrker frem i lyset og bygger på disse.

Løsningsfokuseret coaching og samtale fokuserer på at henlede klientens opmærksomhed på de situationer og handlinger der allerede fungerer som vedkommende ønsker det. Det hjælper klienten til at identificere hvad der får disse situationer til at fungere, og herefter at gøre mere af det samme.

Løsningsfokuseret coaching udforsker, hvordan klienter ønsker deres liv anderledes, og hvordan de vil bemærke de næste skridt på vejen mod målene. Tilgangen hjælper til at kunne bygge på små, konkrete og opnåelige succeser.

Hvordan er den løsningsfokuseret tilgang anderledes?

At fokusere på løsninger og at gøre mere af det der virker, er ofte langt hurtigere og mere effektivt for klienter end at analysere problemer og deres årsager. Den løsningsfokuserede tilgang kan skabe mere bæredygtige resultater og et varigt skift mod kontinuerlig udvikling for klienten.

Derfor stiller løsningsfokuserede coaches en masse løsningsskabende spørgsmål som:

  • På en skala fra 1-10, hvor 10 er dit mål, hvor er du så i øjeblikket?
  • Hvad har hjulpet dig til, at du befinder dig der?
  • Forestil dig, at du er på 10: Hvad vil være anderledes der? Hvem ville bemærke det?
  • Har der for nyligt været øjeblikke, hvor små dele af 10 var til stede? Hvordan lykkedes det dig?
  • Hvad vil du lægge mærke til som tegn på, at du begynder at bevæge dig længere op ad skalaen – i retningen af 10?
Hent mere viden og inspiration om LØFT

Hvis du ønsker at vide mere om LØFT kan du fortsætte her:

 

Online publikationer og samling af viden

 Solution Focus Cases

www.solutionfocuscases.com

Denne web-site er dedikeret til cases og beskrivelser af hvordan og i hvilket situationer den løsningsfokuserede tilgang bruges. Den opdateres regelmæssig og formålet er, at skabe en praksisorienteret viden om LØFT.

 

Løsningsfokus.info

www.loesningsfokus.info

loesningsfokus.info er Danmarks første og største løsningsfokuserede blog for og af mennesker, som arbejder med at skabe udvikling og forandring.

 

HESIAN

www.herts.ac.uk/hesian/hesian

Hertfordshire Enaction Solution-focused Interactional and Narrative – HESIAN – er stedet hvor du finder mange aktuelle beskrivelser af cases og forskning m.m. bl.a. indenfor løsningsfokuserede samtaler.

 

International Journal of Solution Focused Practise

www.IJSFP.com

En engelsksproget online journal som dækker LØFT bredt dvs. indenfor mange erhvervsområder.

 

Om pionererne Steve de Shazer  og Insoo Kim Berg

www.sfbta.org/bftc/steve_de_shazer_insoo_kim_burg.html

En liste af essays, handouts, interviews m.m. Her er der masser af spændende materiale at dykke ned i!

 

Netværk og foreninger

SOLWorld – Solutions in Organisations Linkup

www.solworld.org

International community af LØFT praktikere, primært arbejdende i organisationer (konsulenter, facilitatorer, coaches etc.). SOLWorld holder jævnligt konferencer og retreats som arrangeres af lokale medlemmer.

 

Dansk netværk af løsningsfokuserede praktikere

www.facebook.com/groups/270153139726853/

En Facebook gruppe for alle med interesse i at mødes og diskutere LØFT. Solutionsurfers Danmark er med til at arrangerer netværksmøder – primært i København – hvor vi diskuterer, ser videooptagelser og øver forskellige situationer hvor LØFT kan være gavnlig.

 

E·B·T·A – European Brief Therapy Association

www.ebta.eu

Europæisk community med primære fokus på LØFT i en terapeutisk og social/familiemæssig kontekst.

Snak om problemer skaber problemer – snak om løsninger skaber løsninger
– Steve De Shazer
Tag altid udgangspunktet i en persons ressourcer.
– Insoo Kim Berg