Artikler

Far, kan du coache mig?

Denne artikel omhandler skalaspørgsmål som redskab i en samtale, coaching over kort tid og refleksion over, hvad det er vi prøver, at påvirke som professionelle coaches. – Og ikke mindst et møde mellem far og datter.

Af dr. Peter Szabó, MCC

Løsningsfokus og de fem budskaber i Schnäpperen

På anden dagen af Solutionsurfers uddannelsen i løsningsfokuseret coaching, få hver deltager udleveret en Schnäpper. Den er et værktøj til at være i en ikke-vidende-position som er så vigtigt i den løsningsfokuserede tilgang.

Schnäpperen besidder fem vigtige budskaber og dem kan du læse i denne artikel.

Af dr. Peter Szabó, MCC

From Frustration to Cooperation – a case study

From the book: Brief and Simple: Solution Focus in Organizations

 

Abstract

To respond to the needs of the local community, a municipality needed to renew one of its libraries and build a new sports centre. The solution was a very innovative hybrid between a library, sports centre and auditorium. It served the citizens, the primary school next door and the local high school too.

Measured by how many local citizens were using the facilities, there is no doubt the opening was a huge success, but this success created some challenges for the librarians and the caretakers of the building. The unexpectedly large number of users called for good, effective infrastructure to handle the daily routines of managing the building and the library.

By Jesper H Christiansen, PCC

Solution Focused Future Forum – a case study

Published in InterAction – The journal of the Association for Quality and Development of Solution Focused Consulting and Training (SFCT) – May 2014

 

Abstract

Late in 2013, two good colleagues (Kati Hankovszky and Urs Limacher-Koechlin) and I had the unique opportunity of planning an event together. Unique because it created the opportunity for a team of practitioners, not just a solo agent, to reflect on the SF methodology we use in our work and particularly how the briefness in this methodology really stands out as a unique sign of quality.

By Jesper H Christiansen, PCC

Den løsningsfokuserede tilgang – metode og læring

Hvordan er det overhovedet muligt at lære og blive uddannet, hvis vi følger antagelsen om, at viden ikke kan overføres fra et menneske til et andet, men at viden derimod bliver genereret i det enkelte menneske?

Dette spørgsmål undersøger Kati Hankovszky og Peter Szabó’s artikel og tilbyder en række interessante teori- og praksisorienterede svar.

Handling poor performance – by looking at what’s working

Mark McKergow, The Centre for Solutions Focus at Work
Published in Coaching At Work, Vol 4, Issue 5, p 52 (September 2009)

One of the most frequent questions I am asked when introducing Solutions Focused coaching is about how to handle poor performers. “This idea of building on what’s working is all very well when things are OK – but what about when their work is simply not acceptable?”

Link til ekstern side.

Videoer

Interview: Haesun Moon

 

Haesun Moon underviser i coaching på Toronto University, School of Education og er co-director af Canadian Centre for Brief Coaching. Derudover er hun også certificeret Solutionsurfers underviser.

Interview: Chris Iveson

 

Chris Iveson er en vigtig stemme indenfor den løsningsfokuserede tilgang. Han er en af grundlæggerne af BRIEF i London og interviewes her af finske Ben Furman i oktober 2015.

Solution Focus as a Learning Model

– For Organisations and Individuals

Kati Hankovszky fra Solutionsurfers Maygar fortæller her om hendes Ph.d. som bærer den foreløbige arbejdstitel “Hvordan lærer coaches?”

Skalaspørgsmål

Brief-Coaching Live Session: Solutionsurfing in a Brief Coaching samtale fra Peter Szabós DVD “Coaching taken more seriously”.

The simple way of change – Coaching session Solutionsurfers

Coaching session with Solutionsurfers Trainer Petra Müller-Demary.

The two logics of problem solving and solution-building

Problem-solving and solution-building are two different logics for building progress. Mark McKergow, from sfwork.com, outlines the differences and shows how solution-building can be particularly effective in complex ever-changing enviroments, particularly in organisational and management settings.

Løsningsfokuserede forandringsprocesser

Den løsningsfokuserede tilgang handler om at understøtte menesker i deres ønske om en forandring. Denne video lavet af hollandske Coert Visser viser hvilke antagelser der ligger bag løsningsfokuserede forandringsprocesser.

Links

fremtiden:live

fremtiden:live er en konference som har til formål at udbrede kendskabet til den løsningsfokuserede tilgang indenfor organisationsudvikling, HR, ledelse, coaching og medarbejder- og teamudvikling.

Væk fra diagnoser og personlighedsanalyser og hen mod et fokus på hvad virker og bæredygtige løsninger. For den enkelte medarbejder, for teamet og for organisationen.

Konferencen arrangeres af Solutionsurfers Danmark i samarbejde med Solution Partners ved Sara Radich

ICF Danmark

Den danske afdeling af ICF – International Coach Federation – som er den største brancheorganisation for coaching på markedet. Her er Solutionsurfers certificeret med deres uddannelser fra grundmodul til færdig certificering hos ICF.

Jesper H Christiansen er aktuelt medlem af ICF Danmarks bestyrelse.

Dansk Netværk af Løsningsfokuserede Praktikere (Facebook gruppe)

Dette forum er for dig som arbejder udfra løsningsfokuserede tænkning og metode, og som ønsker at være sammen med andre i dette fællesskab. Gruppen er en mulighed for at udveksle tanker og idéer, sparring med andre, få inspiration til nye veje at gå, litteraturhenvisninger og meget mere.

SOLWorld – internationalt netværk

SOLWorld stands for Solutions in Organisations Link-up. The strap line is “Sharing and Building Solutions Focused practice in organisations”.

Løsningsfokus.info

Løsningsfokus.info er Danmarks første “rene” løsningsfokuserede blog for og af mennesker, som arbejder med at skabe udvikling og forandring.

Bloggens vision er at skabe en platform for det løsningsfokuserede arbejde i Danmark, hvor tanker, erfaringer og praksis kan folde sig ud i al offentlighed.

SFiO – Solution Focus in Organisations

SFiO is a new international network of solution-focused practitioners which promotes, supports and develops research and applications of Solution Focus in Organisations.

SF Successes – Solution Focused Cases

Websitet samler cases om brug af LØFT i alle aspekter af arbejde i organisationer, både i private og offentlige organisationer.